Περισσότερες πληροφορίες για το 2nd COFFEE BUSINESS AWARDS μπορείτε να διαβάσετε στο infokiosk